ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 520 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_จนท.สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อ.pdf
ใบสมัครงาน_MMOS_67.pdf