ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพผู้นำ BIMSTEC

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพผู้นำ BIMSTEC

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2567

| 287 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ.pdf