ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2567

| 511 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัด.pdf