วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2566

| 3,004 view

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts)

Infographic_แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงฯ