อธิบดีกรมสารนิเทศมั่นใจหนังสือ "Déjà vu: A Diplomat's Memoire" จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านในวงกว้าง

อธิบดีกรมสารนิเทศมั่นใจหนังสือ "Déjà vu: A Diplomat's Memoire" จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านในวงกว้าง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2567

| 282 view

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้การต้อนรับนายคมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และที่ปรึกษาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อมอบหนังสือ "Déjà vu: A Diplomat's Memoir" ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ

อธิบดีกรมสารนิเทศแสดงความขอบคุณและชื่นชมหนังสือดังกล่าวว่า ผู้เขียนได้สอดแทรกแง่มุมที่หลากหลายและมีสีสันของชีวิต ตลอดจนบทบาทและบทเรียนของการเป็นนักการทูตไทย ซึ่งจะเป็นหนังสือที่ผู้อ่านทุกคนจะได้ความรู้จากประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น อธิบดีฯ ยังมั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีคนสนใจอาชีพนักการทูตมากขึ้นในอนาคต

หนังสือ "Déjà vu: A Diplomat's Memoir" แปลจากหนังสือฉบับภาษาไทย "บันทึกนักการทูต" โดยนายคมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และที่ปรึกษาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การทำงานกว่า ๔๐ ปี ในฐานะนักการทูตไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ