กรมสารนิเทศร่วมยินดีสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ ๓๙ ปี การสถาปนา

กรมสารนิเทศร่วมยินดีสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ ๓๙ ปี การสถาปนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 238 view

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นผู้แทนกรมสารนิเทศ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ ๓๙ ปี การสถาปนาสถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีฯ ได้แสดงความชื่นชมสถาบันเอเชียศึกษา ในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของกรมสารนิเทศในการร่วมเป็นภาคีสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมสารนิเทศมีความร่วมมือกับสถาบันเอเชียศึกษาในหลากหลายมิติ อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ความร่วมมือในการนำละครสั้น จากโครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ๔.๐” และสารคดีเรื่อง “Muay Thai: Power & Spirit” ภายใต้โครงการวิจัย "หมัดสั่ง: ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก" ของสถาบัน ไปเผยแพร่ในต่างประเทศผ่านการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ