อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 193 view

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนเข้าร่วมจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ NECTEC บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และทบทวนแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ตลอดจนแนวทางการประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ในปีนี้ ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทยและบริษัท TBWA มาร่วมประชุมด้วยเพื่อหารือแนวทางบูรณาการประชาสัมพันธ์ให้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และเพื่อเผยแพร่พระราชเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ”องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ