มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ย. 2566

| 694 view

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและครู จำนวน ๑๗๘ คน จาก ๔๕ โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตตวามดีทั่วประเทศเข้าร่วม อาทิ น่าน ศรีสะเกษ นครราชสีมา ยะลา

นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดและนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนในระหว่างการวาดภาพ โดยกระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญเด็กชายธนาธรณ์ นุกิจ ( น้องแมนยู) จากโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา และนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วมเป็นแขกพิเศษด้วย

นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล และนายรัศม์ ชาลีจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบรางวัลและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีรายชื่อนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทสีไม้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอรวริศรา สุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงทักษอร เทียมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ (๑) เด็กหญิงภคพร แดงโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (๒) เด็กหญิงชุติกาญจน์ แช่หลี โรงเรียนสฤษดิเดช และ (๓) เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประเภทสีชอล์ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัตนมณี ศิริชัย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงธันยวีนร์ พัดแดง โรงเรียนอนุบาลยะลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายก้องภพ ภาละโถ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ (๑) เด็กชายชนะภัทร มงคลไทย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
(๒) เด็กหญิงยมลธรณ์ วัชระสุขโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และ (๓) เด็กหญิงชุติกาญจน์ วัชรวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา

รางวัลประเภททีมโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศ ๔ รางวัล ได้แก่ (๑) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (๒) โรงเรียนอนุบาลยะลา (๓) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) (๓) โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ทุกคนมา ณ ที่นี้ ปี ๒๕๖๗ ในหลวงจะทรงมีพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา เรามาทำความดีถวายพระองค์ท่านกันค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ