ผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด พบหารือรองอธิบดีกรมสารนิเทศ

ผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด พบหารือรองอธิบดีกรมสารนิเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2566

| 546 view

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด พร้อมด้วยนายวุฒิชัย น้ำใจประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และคณะ เข้าพบนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ ในช่วงปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงของไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน ๑๑ สาขาอุตสาหกรรมซอฟพาวเวอร์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ