อธิบดีกรมสารนิเทศ พบปะกับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)

อธิบดีกรมสารนิเทศ พบปะกับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2566

| 148 view

การสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งมิติที่สำคัญในภารกิจของกรมสารนิเทศ โดยเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Foreign Correspondents’ Club of Thailand) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานและเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยจากหลากหลายสำนักข่าว ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ในโอกาสนี้ Ms. Lisa Martin ประธาน FCCT ได้กล่าวต้อนรับ และอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน และนโยบายที่สำคัญ ๆ ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสีเขียว รวมถึงยืนยันความตั้งใจของกระทรวงการต่างประเทศในการแบ่งปันข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ