กรมสารนิเทศร่วมยินดีกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๙๑ ปี การสถาปนา

กรมสารนิเทศร่วมยินดีกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๙๑ ปี การสถาปนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 273 view

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายปาณิดล ปิจฉิมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นผู้แทนกรมสารนิเทศ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางจรรยา อัมหิรัญ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสครบรอบ ๙๑ ปี การสถาปนากรมประชาสัมพันธ์

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีฯ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศแก่สาธารณชนอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมย้ำความพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ