กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม Workshop "Little Chefs, Big Hearts – เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่ เปิดโลกเชฟ"

กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม Workshop "Little Chefs, Big Hearts – เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่ เปิดโลกเชฟ"

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 541 view

ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีและสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี The Food School Bangkok และสถาบันการอาหารไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Little Chefs, Big Hearts – เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่ เปิดโลกเชฟ"

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันแรกของกิจกรรมนั้นจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี โดยได้รับเกียรติจากนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมกับ Ms. Francesca Blasone รองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และนางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

ในโอกาสนี้ นางกาญจนาฯ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสน่ห์และศาสตร์แห่งการปรุงอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์จากเชฟมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับทักษะสู่มาตรฐานสากล  ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเชฟให้กับกลุ่มเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

สำหรับวันแรกของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารนานาชาติ (อาหารอิตาเลียน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โดยมีนาย Marco Avesani จากร้านอาหาร La Bottega เป็นวิทยากร และเรียนรู้การปรุงอาหารไทยตามแบบชาววังดั้งเดิม โดยมีนางชวนชม สงเคราะพันธุ์ นางสาวจุฑาภรณ์ ชะมด และนางวิภาทัย สินสุกิจ เชฟอาหารไทยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเป็นวิทยากร ตลอดจนการรับฟังประสบการณ์การเป็นแม่ครัวประจำเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ โดยมีนางสาวศุภกร ขำสีเมฆ ผู้มีประสบการณ์เป็นเชฟให้เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศเป็นวิทยากรออนไลน์ ร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กับเยาวชน ซึ่งเยาวชนผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจสำคัญของการปรุงอาหารแต่ละประเภท รวมถึงยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการการปรุงอาหารและการจัดเลี้ยงรับรองด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม Workshop “Little Chefs, Big Hearts - เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่เปิดโลกเชฟ” จะมีถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายเพื่อให้ความรู้และการอบรมภาคปฏิบัติในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การเลือกซื้อและการปรุงอาหารฮาลาล แรงบันดาลใจในการออกแบบเมนูอาหาร การปรุงอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นจากจังหวัดชายแดนใต้ โดยทางกระทรวงการต่างประเทศจะมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำเสนออาหารไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่เวทีประชาคมโลก พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางวิชาชีพให้แก่เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นของไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ