การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 389 view

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นประธานแทนอธิบดีกรมสารนิเทศ และมีผู้แทนเข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ กรมประชาสัมพันธ์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ NECTEC บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และได้ทบทวนผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และได้รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยเฉพาะการแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ และพิธีพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และเพื่อเผยแพร่พระราชเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ”องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ