รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมกรมสารนิเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมกรมสารนิเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 195 view

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กรมสารนิเทศได้มีโอกาสต้อนรับนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้มาบันทึกคำกล่าวสำหรับการประชุมที่สตูดิโอ กรมสารนิเทศ โดยได้เยี่ยมห้องทำงานและพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมสารนิเทศ และให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในโอกาสดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่เป็นที่ระลึกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ