เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมเปิดทำเนียบต้อนรับเยาวชนกลุ่มลูกเหรียงภายใต้กิจกรรม "Little Chefs, Big Hearts"

เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมเปิดทำเนียบต้อนรับเยาวชนกลุ่มลูกเหรียงภายใต้กิจกรรม "Little Chefs, Big Hearts"

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 459 view

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ฯพณฯ Mrs. Sibille de Cartier d’Yves เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตต้อนรับเยาวชนกลุ่มลูกเหรียงจากยะลาให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำวอฟเฟิลเบลเยี่ยมและไอศกรีม ภายใต้กิจกรรม "Little Chefs, Big Hearts“ จัดโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศกับภาคีหุ้นส่วน

นอกจากนี้ เยาวชนยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเชฟ พนักงานบริการ และเลขานุการเอกอัครราชทูต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ