ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 937 viewเอกสารประกอบ

ประกาศ_ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบช่างภาพ_2566.pdf