ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2566

| 1,355 view

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ_จนทเทคนิค.pdf