ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขยายวันปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขยายวันปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2566

| 815 view

กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารการสมัครได้ทาง https://forms.gle/uJimRW4JBUTD7RcVA   

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขยายวันปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบ

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่ง_เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์.pdf