กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสา "ช่วยน้องวาดภาพ" และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสา "ช่วยน้องวาดภาพ" และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ส.ค. 2566

| 77 view
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสา "ช่วยน้องวาดภาพ" และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนกระทรวงฯ ได้ช่วยนักเรียนวาดภาพในหัวข้อ “พาแม่เที่ยวต่างประเทศ” โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาเข้าร่วมกว่า ๔๐ คน ก่อนจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในกิจกรรมประกวดภาพวาดดังกล่าวโดยปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ รวมถึงได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ