ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 1,555 view

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

สามารถกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารการสมัครได้ทาง https://forms.gle/oSVqQBNURLtcGESD8

เอกสารประกอบ

ประกาศ_รับสมัคร_จนท.เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์.pdf