ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2566

| 1,583 view

กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mfa.go.th/th/content/info-30012023

วันเปิด – ปิดรับสมัคร: บัดนี้ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

FXB4220036CA05_002754.pdf