ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประชาสัมพันธ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 1,643 view
กรมสารนิเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
 
ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

วันเปิด - ปิดรับสมัคร : บัดนี้ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานการสมัครได้ทาง https://forms.gle/oSVqQBNURLtcGESD8


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ