กลุ่มยุวศิลปินจากชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสารนิเทศในโอกาสที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศยุโรป

กลุ่มยุวศิลปินจากชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสารนิเทศในโอกาสที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศยุโรป

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2566

| 105 view
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ให้การต้อนรับ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ครูช่าง) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี ๒๕๖๒ และกลุ่มยุวศิลปินจากชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านดนตรี ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการทูตวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระดับประชาชนของไทยและนานาชาติ ตลอดจนการเตรียมการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศยุโรปในปี ๒๕๖๖ ใน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฮังการี เยอรมนี ลิทัวเนีย นอร์เวย์ สโลวีเนีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งกรมสารนิเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำในการเดินทาง สถานที่จัดการแสดงและเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินท้องถิ่น ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความนิยมไทยในแต่ละประเทศ
ในโอกาสนี้ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง และกลุ่มยุวศิลปิน ยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ และการเตรียมการเดินทางในครั้งนี้ ซึ่งจะเผยแพร่ในรายการ “รักษ์เมืองไทย” ทางวิทยุสราญรมย์ รวมถึง Youtube และ Tiktok ของกระทรวงฯ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ