ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 291 view

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารบุคลากรและงานพัฒนาบุคลากรของกรม อยู่ภายใต้สำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ