ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 1,464 view

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท