วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2566

| 1,572 view

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมสารนิเทศไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖