วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2566

| 297 view

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

  •  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

สถิติ_mmos

คำอธิบายเพิ่มเติม

- กราฟสีเหลือง New

มีผู้สื่อข่าวรายใหม่ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M
และประเภทราชการรหัส F จำนวน ๓๕ ราย

- กราฟสีแดง Renew

ขอต่ออายุการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M
และประเภทราชการรหัส F จำนวน ๑๑๑ ราย

- กราฟสีฟ้า Change Organization

ผู้สื่อข่าวขอรับการเปลี่ยนสังกัด ๑ ราย

- กราฟสีเขียว Pending

มีผู้สื่อข่าวที่ยังไม่อัพโหลดเอกสารหรือกรอกข้อมูลที่สมบูรณ์จำนวน ๖๓ ราย