ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการบอกรับนิตยสาร Economist และ Time เพื่อใช้ในราชการกรมสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 2566