ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรม ZOOM

19 ก.พ. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการกองการสื่อมวลชน

2 พ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ในราชการกรมสารนิเทศ

29 เม.ย. 2565