ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

23 เม.ย. 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566

3 ต.ค. 2566