ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 2,487 view

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรม_1