รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นประธานการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศและแนวทางการดำเนินงานของกรมสารนิเทศให้แก่นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ ๕

รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นประธานการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศและแนวทางการดำเนินงานของกรมสารนิเทศให้แก่นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ ๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 670 view
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นประธานการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศและแนวทางการดำเนินงานของกรมสารนิเทศให้แก่นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ ๕ (KU Student Ambassador, KUSAm #5) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดย รอธ. ธนวัตฯ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการต่างประเทศ 5S/๕มี การดำเนินงานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรม การสนับสนุนงานการทูตสาธารณะโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายของกระทรวงฯ โดยนักศึกษาให้ความสนใจในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ ด้วย เช่น การให้ความช่วยเหลือคนไทยในซูดาน ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาต่างประเทศหลังการเลือกตั้ง และการสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์นโยบายต่างประเทศและวัฒนธรรมไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมสถานีวิทยุสราญรมย์ เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสถานีฯ และลองปฏิบัติถ่ายทำคลิปประชาสัมพันธ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ