อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้เข้าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้เข้าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2566

| 88 view

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้เข้าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้หารือแผนงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๖ อาทิ โครงการกฐินพระราชทาน กิจกรรม Thailand-Vietnam Business Forum โครงการอาสาสมัครทางการแพทย์ โครงการส่งเสริมมวยไทยในเวียดนาม โครงการให้ทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการเยือนของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งเป็นภารกิจและเป้าหมายหลักของสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

หลังจากนั้น อธิบดีกรมสารนิเทศและข้าราชการกรมสารนิเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนามกับสมาคมสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) และกิจกรรมสร้างเครือข่าย (networking) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการทำธุรกิจในเวียดนาม ทั้งในแง่ตลาด การลงทุน และการสรรหาบุคลากร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ