อธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ ได้เข้าพบหารือสำนักงานยูเนสโกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึงโอกาสความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม

อธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ ได้เข้าพบหารือสำนักงานยูเนสโกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึงโอกาสความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2566

| 54 view

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ ได้เข้าพบหารือกับ Dr. Feng Jing, Chief of Culture Unit สำนักงานยูเนสโกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม ให้กับเยาวชน บุคลากรการศึกษา และสื่อมวลชน ของไทยและประเทศในภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ