อธิบดีกรมสารนิเทศพบโคแฟค (ประเทศไทย) แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นข่าวปลอม และโอกาสการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านข่าวปลอมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม

อธิบดีกรมสารนิเทศพบโคแฟค (ประเทศไทย) แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นข่าวปลอม และโอกาสการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านข่าวปลอมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 475 view
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสารนิเทศ ได้พบหารือกับนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค (ประเทศไทย) บรรณาธิการ ที่ปรึกษาโคแฟค และทีมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดีย และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การทูตดิจิตัล การร่วมกันต่อต้านข่าวปลอมที่อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชน และภาพลักษณ์ของประเทศ การพิจารณาแนวโน้มในอนาคตต่อการจัดการกับความท้าทายจาก AI โดยเฉพาะข่าวที่ผลิตโดย AI การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นดิจิตัล การป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดีย การป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อลวงล่อคนไปทำงานต่างประเทศ การป้องกันการยุยงให้เกิดความเกลียดชังข้ามวัฒนธรรมหรือข้ามชาติผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
ทั้งสองฝ่ายได้แบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและต่อต้านข่าวปลอมทั้งในไทย และในต่างประเทศของฝ่ายรัฐ ภาคประชาสังคม และสำนักข่าวต่างประเทศ
อธิบดีกรมสารนิเทศย้ำความสำคัญของการป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอม การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กรมสารนิเทศและโคแฟค ( ประเทศไทย) จะร่วมมือกันอย่างแข็งขันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ