รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศ มอบของที่ระลึกจากการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพ APEC2022THAILAND

รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศ มอบของที่ระลึกจากการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพ APEC2022THAILAND

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 148 view
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศ มอบของที่ระลึกจากการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ให้กับนายชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง เจ้าของไอเดียและผู้ออกแบบ “ชะลอม” ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทย

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ