รองอธิบดีกรมสารนิเทศเป็นวิทยากรบรรยายนักการทูตจากสปป.ลาว ในหัวข้อ Public Diplomacy เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านงานการทูตเพื่อประชาชน

รองอธิบดีกรมสารนิเทศเป็นวิทยากรบรรยายนักการทูตจากสปป.ลาว ในหัวข้อ Public Diplomacy เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านงานการทูตเพื่อประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2566

| 564 view
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Public Diplomacy ให้แก่นักการทูตจาก สปป.ลาว จำนวน ๑๕ คน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านงานการทูตเพื่อประชาชน การทูตวัฒนธรรม การสื่อสารการต่างประเทศของไทยสู่สาธารณชน รวมถึงการดำเนินงานของกรมสารนิเทศ
 
การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Knowledge of Diplomacy เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ