📣แถลงข่าวประจำสัปดาห์

26 เม.ย. 65

วิดีโอประกอบ

📣การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
📣การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
📣การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
📣การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
📣การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 24 มีนาคม 2565
📣การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 17 มีนาคม 2565