✨อื่น ๆ

26 เม.ย. 65

วิดีโอประกอบ

กิจกรรม Workshop "Gen ใหม่หัวใจ SDGs ❤️" โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
การทัศนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทางทะเล
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 30 ปีไทยและลัตเวีย
พิธีลงนามสนธิสัญญามีขั้นตอนอย่างไร
Top 5 งานบริการกงสุล ประจำปี 2565✨
ย้อนอดีต แลอนาคต: ถอดบทเรียนจากสนธิสัญญาไมตรีสำหรับการต่างประเทศของไทย