🌏บันทึกสถานการณ์

26 เม.ย. 65

วิดีโอประกอบ

📝บันทึกสถานการณ์ : การทูตเวชการ
📝บันทึกสถานการณ์ : บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศกับการต่อต้านข่าวบิดเบือน
📝บันทึกสถานการณ์ : นับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
📝บันทึกสถานการณ์ : APEC CEO Summit 2022 : โอกาส อนาคตประเทศไทย
📝บันทึกสถานการณ์ : การเป็นเจ้าภาพเอเปค FTAAP และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
📝บันทึกสถานการณ์ : APEC CEO Summit 2022 : โอกาส อนาคตประเทศไทย