🌏บันทึกสถานการณ์

26 เม.ย. 65

วิดีโอประกอบ

📝บันทึกสถานการณ์ : บทบาทของมาเลเซียในเอเปค
📝บันทึกสถานการณ์ : ไทยและญี่ปุ่นกับ 33 ปีกรอบความร่วมมือในกรอบเอเปค
📝บันทึกสถานการณ์ : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
📝บันทึกสถานการณ์ : การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอินเดียในยุค New Normal
🌐MFA Update : IOM Media Training to Combat Misinformation and Negative Stereotypes of Migrants
📝บันทึกสถานการณ์ : กิจกรรม APEC Media Focus ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่