🌏บันทึกสถานการณ์

26 เม.ย. 65

วิดีโอประกอบ

📝บันทึกสถานการณ์: กิจกรรมฉลองพระชนมายุ๘รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
📝บันทึกสถานการณ์ : ทิศทางการต่างประเทศของไทยในปี2566
📝บันทึกสถานการณ์ : การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 13 ของไทย
📝บันทึกสถานการณ์ : บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศกับการต่อต้านข่าวบิดเบือน
📝บันทึกสถานการณ์ : นับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค