✨นักการทูต The SeriesXAPEC 2022 THAILAND

02 พ.ย. 65

วิดีโอประกอบ

จัดทัพ เตรียมความพร้อมรับผู้นำ APEC | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.5
ภาคธุรกิจกับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ APEC | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.4
Bangkok Goals on BCG แนวคิดไทย ก้าวไกลในเวที APEC| นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.3
สามัคคีคือพลัง เบื้องหลัง APEC 2022 Thailand| นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.2
ชวนคนไทยเจ้าบ้านที่น่ารักมารู้จัก APEC 2022 THAILAND| นักการทูต The Series x APEC 2022 THAILAND Ep.1
เบื้องหลังการเตรียมการ ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC✨ | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND