✨นักการทูต The SeriesXAPEC 2022 THAILAND

02 พ.ย. 65

วิดีโอประกอบ

APEC 2022 Thailand ความภาคภูมิใจของไทยทั้งชาติ | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.8
ความเป็นเจ้าบ้านแบบไทยใน APEC 2022 Thailand | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.7
สัปดาห์การประชุมผู้นำ APEC 2022 THAILAND | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.6
จัดทัพ เตรียมความพร้อมรับผู้นำ APEC | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.5
ภาคธุรกิจกับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ APEC | นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.4
Bangkok Goals on BCG แนวคิดไทย ก้าวไกลในเวที APEC| นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.3