ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมสารนิเทศดูทั้งหมด
ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขยายวันปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

22 ก.พ. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

31 ม.ค. 2566

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

19 ต.ค. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประชาสัมพันธ์

16 ก.ย. 2565

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ จำนวน ๑ อัตรา

30 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไมโครโฟนตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในราชการกรมสารนิเทศ

22 ส.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงานดูทั้งหมด
ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพผู้นำ BIMSTEC

16 ก.พ. 2567

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

7 มี.ค. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

24 ก.พ. 2566

ดูทั้งหมด
วีดีโอที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
✨อื่น ๆ
🌐MFA Update
🌏บันทึกสถานการณ์
🌏เยาวชนเปิดโลก
💕International Women's Day 2023
✨นักการทูต The SeriesXAPEC 2022 THAILAND
🎥Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับโฆษก กต.
💫APEC 2022 Thailand
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
รายการกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล